سی سی زد وود

بایگانی برچسب: انواع ابزار چوب برای نصب ترمووود

انواع ابزار چوب برای نصب

انواع ابزار چوب برای نصب

انواع ابزار چوب برای نصب موجود است: به صورت کلی انواع ابزار چوب برای نصب به 4 دسته کلی به شرح ذیل میباشد. 1. مفصل فاق: این شامل اتصال دو تکه چوب با زاویه قائمه است، به طوری که یک قطعه دارای شکل “فاق” است که در شکاف مربوطه روی قطعه دیگر قرار می گیرد. […]