سی سی زد وود

روف گاردن کانون ایران نوین

 

  • روف گاردن کانون ایران نوین:

اجرای روف گاردن و ترمووود شرکت تبلیغاتی کانون ایران نوین یکی از پروژه های شاخص این مجموعه میباشد.

طراحی این پروژه به عهده مهندسین کانون ایران نوین بوده و اجرای آن با ccz roof.

بررسی طرح ارایه شده، تامین متریال و اجرا کاران مجرب و تحویل متناسب با زمانبدی.

 

  • شیوه اجرا:

ابتدا با کارفرمای محترم درخصوص نیازمندهای و کاربرد پروژه گفتگو شد.

طرح اولیه متناسب با نیاز کارفرما طراحی و اصلاح گردید.

جدول زمان بندی و قیمت مشخص شد و عقد قرارداد صورت گرفت.

متناسب با جدول زمان بندی پروژه تامین متریال شد و اجرا کارهای مربوطه مشغول به فعالیت شدند.

بیش از 40 متریال مختلف و استاد کاران مرتبط در این پروژه دخیل بودند.

  • پیمانکار:

شرکت سی سی زد روف ccz roof به عنوان بخش مهندسی این مجموعه کارهای طراحی و نظارت و تامین متریال را انجام داد.

 

  • درباره سی سی زد روف:

سی سی زد روف به عنوان واحد مهندسی شرکت سی سی زد در دفتر تهران مستقر میباشند و به صورت کلی انجام کلیه کارهای مهندسی مرتبط به روف گاردن، بام سبز و محوطه سازی از طراحی تا تامین متریال و اجرا به عهده این تیم میباشد.

در این راستا این واحد مهندسی موفق به پایان بردن مجموعه زیادی از کارهای موفق بوده و رزومه چشمگیری در این ضمینه طی مدت زمان طولانی فعالیت خود دارد.

 

 

 

توضیحات

  • کانون تبلیغاتی ایران نوین

  • cczroof

اجرای روف گاردن و ترمووود شرکت تبلیغاتی کانون ایران نوین یکی از پروژه های شاخص این مجموعه میباشد.طراحی، تامین متریال و اجرا با ccz roof.