سی سی زد وود

بایگانی ها

ترمووود فنلاندی

ترمووود فنلاندی

مشخصات نمای ترمووود فنلاندی کافه شوکو لته چه بود؟ اجرای نمای ترمووود فنلاندی کافه شوکو لته به متراژ تقریبی 40 متر مربع در مرکز خرید ولنجک تهران. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ آلمانی مخصوص ترمووود. ین پروژه به مدت 10 روز به طول کشید و موفق به کسب رضایت […]

ترمووود استخر و زیر سقف

ترمووود استخر و زیر سقف

ترمووود استخر و زیر سقف: اجرای ترمووود استخر و زیر سقف ، با چوب سوپر ایرانی در کردان به متراژ تقریبی 210 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ آلمانی مخصوص ترمووود با ماندگاری حداقل 5 سال . این پروژه به مدت 53 روز به طول کشید و موفق […]

ترمو وود ایرانی سوپر استخر

ترمو وود ایرانی سوپر استخر

ترمو وود ایرانی سوپر استخر: اجرای ترمو وود ایرانی سوپر استخر ، با نام دکینگ و شید سقف در کردان به متراژ تقریبی 230 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ آلمانی مخصوص ترمووود با ماندگاری حداقل 5 سال . این پروژه به مدت 53 روز به طول کشید […]

ترمووود فنلاندی برای نما

ترمووود فنلاندی برای نما

ترمووود فنلاندی برای نما: ترمووود فنلاندی برای نما و قاب پنجره و زیر سقف ویلا فشم ، به متراژ تقریبی 380 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ ترک همل مخصوص ترمووود با ماندگاری حداقل 5 سال . این پروژه به مدت 46 روز به طول کشید و موفق […]

ترمووود فنلاندی فلاورباکس نما

ترمووود فنلاندی فلاورباکس نما

ترمووود فنلاندی نما ساده: اجرای ترمووود فنلاندی فلاورباکس نما ، به متراژ تقریبی 80 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ ترک همل مخصوص ترمووود با ماندگاری حداقل 5 سال . این پروژه به مدت 28 روز به طول کشید و موفق به کسب رضایت کامل مالک و سازنده […]

ترمووود فنلاندی نما ساده

ترمووود فنلاندی نما ساده

ترمووود فنلاندی نما ساده: اجرای ترمووود فنلاندی نما ساده آپارتمان ، به متراژ تقریبی 160 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ ترک همل مخصوص ترمووود با ماندگاری حداقل 5 سال . این پروژه به مدت 28 روز به طول کشید و موفق به کسب رضایت کامل مالک و […]

چوب ترمو فنلاندی اجرا ساده

چوب ترمو فنلاندی اجرا ساده

چوب ترمو فنلاندی اجرا ساده: چوب ترمو فنلاندی اجرا ساده در نما آپارتمان ، به متراژ تقریبی 180 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ ترک همل مخصوص ترمووود با ماندگاری حداقل 5 سال . این پروژه به مدت 26 روز به طول کشید و موفق به کسب رضایت […]

درب ورودی با ترمووود فنلاندی

درب ورودی با ترمووود فنلاندی

درب ورودی با ترمووود فنلاندی: اجرای درب ورودی با ترمووود فنلاندی در درکه و آپارتمان گل یخ ، به متراژ تقریبی 80 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ ترک همل مخصوص ترمووود با ماندگاری حداقل 5 سال . این پروژه به مدت 16 روز به طول کشید و […]

نما رومی با ترمووود فنلاندی

نما رومی با ترمووود فنلاندی

نما رومی با ترمووود فنلاندی : اجرای نما رومی با ترمووود فنلاندی در محله ولنجک به متراژ تقریبی 230 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ ترک همل مخصوص ترمووود با ماندگاری حداقل 5 سال . این پروژه به مدت 68 روز به طول کشید و موفق به کسب […]

آلاچیق و نما ترمووود

آلاچیق و نما ترمووود

آلاچیق و نما ترمووود : اجرای آلاچیق و نما ترمووود با ترمووود فنلاندی پروژه دماوند به متراژ تقریبی 240 متر مربع. به همراه زیر سازی آهنی مرتبط و اجرای 2 دست رنگ ترک همل مخصوص ترمووود. این پروژه به مدت 61 روز به طول کشید و موفق به کسب رضایت کامل مالک و سازنده محترم […]