سی سی زد وود

بایگانی ها

پارکت مهندسی بلوط در ویلای راینز

پارکت مهندسی بلوط

پارکت مهندسی بلوط (wooden parquet): اجرای پارکت مهندسی بلوط  به متراژ 530 متر مربع. محل اجرای پروژه فشم در ویلای مدرن و تریبلکس راینز. مدت زمان اجرای پروژه از ساخت تا نصب و تحویل 60 روز. شیوه اجرای پارکت مهندسی بلوط: 1- ابتدا طرح و رنگ مد نظر کارفرما مورد بررسی قرار گرفت. 2- نوع […]

پارکت مهندسی تمام چوب ویلای ایران زمین

پارکت مهندسی تمام چوب

پارکت مهندسی تمام چوب (wooden Parquet): اجرای پارکت مهندسی تمام چوب ویلای ایران زمین به متراژ 730 متر مربع. محل اجرای پروژه در خیابان ایران زمین شهرک غرب تهران. مدت زمان اجرای پروژه از ساخت تا نصب و تحویل 76 روز. شیوه اجرای پارکت مهندسی تمام چوب: 1- ابتدا طرح و رنگ مد نظر کارفرما […]