سی سی زد وود

بایگانی ها

درب و قاب آسانسور و دیوارکوب

درب و قاب آسانسور و دیوارکوب

درب و قاب آسانسور و دیوارکوب: درب و قاب آسانسور و دیوارکوب پروژه گالریا رزیدنت الهیه تهران، جناب آقای میر طاووسی. مشخصات درب و قاب آسانسور و دیوارکوب گالریا رزیدنت چیست؟ طرح های این واحد همگی مبتی بر خواست مالک محترم بر مبنای علاقه ایشان به این نوع طرح میباشد. جنس درب و چهار چوب: […]