سی سی زد وود

بایگانی ها

تجدید رنگ چوب ترمو

تجدید رنگ چوب ترمو

تجدید رنگ چوب ترمو:  تجدید رنگ چوب ترمو همواره یکی از کلیدی ترین موارد رسیدگی به چوب میباشد.  1-مشخصات تجدید رنگ چوب ترمو مجتمع کردان به شرح ذیل میباشد:  در کردان به متراژ 260 مترمربع. که صورت کار بر روی سطح زمین در مدت 28 روز انجام گرفت. و توانست جلب رضایت کامل کارفرمای خود […]

تعمییر و نگهداری چوب و رنگ مجتمع کاج

تعمیر چوب و رنگ نما

تعمیر چوب و رنگ نما:  تعمیر چوب و رنگ نما ترمو وود همواره یکی از کلیدی ترین موارد رسیدگی به چوب میباشد.  1-مشخصات تعمیر چوب و رنگ نما ترمو وود مجتمع کاج به شرح ذیل میباشد:  در سهروردی تهران به متراژ 380 مترمربع. که به صورت استفاده از کلایمر در مدت 28 روز انجام گرفت. […]

رنگ چوب و روغن مخصوص چوب

تعمیر و رنگ چوب ترمو

تعمیر و رنگ چوب ترمو : تعمیر و رنگ چوب ترمو همیشه از 2 دیدگاه اهمیت دارد: – اول از لحاظ فنی رنگ همانند کرم ضد آفتاب برای پوست انسانها، از چوب در برابر اشعه خورشید محافظت میکند تا بافت چوب دچار باختگی و تغییر رنگ نشود و طول عمر و زیبایی چوب را حفظ […]