ترمووود چیست؟

از سالهای بسیار دور بشر به این مطلب پیبرده بود که سوزاندن و نیمسوز کردن چوب مقاومت آن را در مقابل بسیاری از عوامل جوی در محیطهای بیرونی افزایش چشمگیر میدهد و در این راستا تحقیقات بسیار گسترده در کشورهای مختلف در این زمینه آغاز شد.  کشور فنلاند پس از سالها تحقیقات و آزمایش در زمینه تیمار حرارتی چوب ، به روش ترمو دست یافت که به شرح زیر می باشد:

فاز اول: ابتدا چوب ها را با دستگاه های تمام اتوماتیک برش خورده و به اشکال مختلف الوار در سایز های متنوع تبدیل می شوند، سپس ساب و تسطیح می شوند و در داخل دستگاه ترمووود آنها را تا ۱۰۰ و سپس ۱۳۰ درجه سانتیگراد تحت شرایط خاص گرما میدهند که این مطلب باعث خشک شدن چوب و کاهش رطوبت چوب میشود.

فازدوم: حرارت را ۱۸۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد تحت همان شرایط بالا برده و در این حالت کلیه صمغ و رطوب تچوب خارج شده و به صفر نزدیک می شود و ساعت ها در این دما و شرایط باقی می ماند و تمام قسمت های چوب تا مرکز آن به رنگ قهوای روشن در می آید.

فازسوم: چوب آرام آرام سرد شده تا دمای آن به ۱۰۰ درجه سانتیگراد برسد و سپس با پاشیدن آب و بخار آب دمای آن را به دمای محیط می رسانند. در این مرحله چوب رطوبت جذب کرده و رطوبت نهایی آن به ۴ تا ۶ درصد می رسد . هیچگونه ماده شیمیایی در این فرایند استفاده نشده وتمام عملیات بدونه هیچگونه افزودنی انجام میگیرد که پس از این فرایند چوب ها در مقابل سرما و گرما و بارندگی و رطوبت و حشرات هرگونه تغییر شکل در محیط های بیرونی و داخلی مقاوم میشود.